Misyonumuz & Vizyonumuz

VİZYON               
Değişime açık, özgün düşünceye saygılı, sorgulayan, demokratik bilince sahip, laik, bilimsel ve teknolojik gelişimi takip eden ve uygulayan, çevreye, insana ve doğaya saygılı , duyarlı, her alanda başarıyı yakalayan ve bulundukları ortamda fark yaratan öncü bireyler yetiştirmek.

MİSYON              
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geleceğin Türkiye’sini şekillendiren, toplumsal olaylara duyarlı, çağdaş bilimsel düşünmeyi temel alan, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen, toplum kurallarına saygılı, etik değerlere önem veren ve kendine güvenen gençleri geleceğe hazırlamak.